Vergoedingen

Prime-Fit & Health Centre heeft overeenkomsten met vrijwel alle Nederlandse *zorgverzekeraars. Bent u niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd voor fysiotherapie? Dan hanteert de praktijk de onderstaande tarieven. U kunt uw afspraak bij Prime-Fit & Health Centre tot uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos annuleren of verzetten. Doet u dit korter dan 24 uur van tevoren, dan brengen wij de niet nagekomen afspraak bij u in rekening.

Betaling voor de diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in.

*Door vereiste voorwaarden hebben wij geen zorgovereenkomsten met Zorg en zekerheid zorgverzekeraar, VGZ zorgverzekeraar, IZZ zorgverzekeraar en het Just label van CZ-zorgverzekeraar. U kunt uw factuur wel bij hen declareren en een vergoeding krijgen voor de fysiotherapie.

Tarievenlijst 2024

Zitting fysiotherapie

€ 50,00

Zitting manuele therapie

€ 60,00
Lange zitting voor cliënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen
€ 70,00

Telefonische zitting

€ 20,00

Screening

€ 20,00

Intake en onderzoek na screening

€ 52,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 52,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 65,00

Toeslag voor uitbehandeling

€ 25,00

Inrichtingstoeslag

€ 15,00

Toeslag buiten reguliere werktijden

€ 20,00
Instructie/overleg ouders, verzorgers van de cliënt
€ 40,00

Niet nagekomen afspraak

€ 35,00

Sportmassage 20 minuten per lichaamsdeel

€ 35,00

Dry needling behandeling zonder fysiotherapie

€ 30,00

Katrol inclusief btw 6 %

€ 15,00

Medical tape per rol inclusief btw 6 %

€ 10,00

Theraband 1.5 m inclusief btw 6%
€   7,00

Intapen sporttape/medical tape exclusief zitting fysiotherapie

€ 15,00

Eenvoudige, korte rapporten voor derden inclusief btw 21 %

€ 60,00

Meer gecompliceerde, uitgebreide rapporten voor derden inclusief btw 21 %

€ 90,00