Algemene fysiotherapie

De fysiotherapeut is de expert in het bewegingsapparaat.
Met algemene fysiotherapie worden uw klachten behandeld waarbij geen complexe stoornis in functies en anatomische eigenschappen op de voorgrond staan.

Fysiotherapie wordt al langer dan een eeuw toegepast, met name in de vorm van manuele- en oefentherapie. Verder adviseert en begeleidt de fysiotherapeut u bij herstel en optimalisatie van vitaliteit. Heeft u klachten tijdens het bewegen of in het dagelijks leven dan kan fysiotherapie bijdragen aan functieherstel.

COVID-19 revalidatie

De impact van het Corona-virus op de gezondheid en vitaliteit is groot. Vermoeidheid, spierklachten, longproblemen, ademhalingsproblemen en angst om weer te gaan bewegen kunnen factoren zijn die mensen beperken in hun dagelijks leven.

Wij bieden gespecialiseerde revalidatie aan voor mensen die herstellende zijn van het Corona-virus (COVID-19) en waarbij voorheen geen longaandoening is geconstateerd. Een team van een fysiotherapeut en diëtiste begeleidt u in het herstel.

Het verbeteren van uw fysieke en mentale belastbaarheid staat hierin voorop en monitoren wij continu middels meetinstrumenten.

Neurorevalidatie

Prime, fit & centre verzorgt fysiotherapie voor mensen met een neurologische aandoeningen. Het gaat hierbij vaak om niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Onder NAH valt bijvoorbeeld een Cerebrovasculair Accident (CVA), beter bekend als een beroerte, dwarslaesie, multiple sclerose (MS), ziekte van Parkinson, tumoren met aantasting van het zenuwstelsel tot gevolg, ALS, maar ook zenuwletsel na een hernia in nek of onderrug. Ook spierziekten vallen onder de groep neurologische aandoeningen.

De fysiotherapie is er met name op ingericht om een ieder met neurologische klachten optimaal te kunnen begeleiden. Gericht om in het dagelijks leven zo veel mogelijk zelfstandig kunt zijn of stabiliseren en waar mogelijk herstel van de aandoening.

Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Een manueel therapeut heeft extra expertise van het bewegingsapparaat en het lichaam en van de wervelkolom in het bijzonder.
Manuele therapie is bedoeld om gewrichten beter te laten bewegen en hiermee uw bewegen te optimaliseren.

De manueel therapeut bekijkt uw klachten vanuit een biopsychosociaal model. Hierbij staan (zeer) complexe klachten aan het bewegend functioneren op de voorgrond.
Een manueel therapeut kent evidente theorieën en technieken om het bewegen te faciliteren middels adviezen, mobilisaties, manipulaties en oefentherapie.

Claudicatio intermittens (etalagebenen)

Mensen met perifeer arterieel vaatlijden nemen vaak de houding alsof ze in de etalage van een winkel kijken. Dit om tussen het wandelen door te rusten van de hevige pijn(krampen) in met name de kuiten. De medische benaming is claudicatio intermittens. De oorzaak hiervan is slagaderverkalking (atherosclerose), dit kan vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken.

Door de vernauwing kan de bloedstroom onvoldoende toenemen bij inspanning, waardoor zuurstoftekort ontstaat en pijn optreedt. Voor therapie begeleidt de fysiotherapeut u middels gesuperviseerde looptraining, hierdoor verminderen uw klachten.

Onze fysiotherapeut is aangesloten bij ChronischZorgNet, een landelijk netwerk, waarin gesuperviseerde looptherapie voor cliënten met perifeer arterieel vaatlijden wordt aangeboden door gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is gericht op herstel op sportniveau. De fysiotherapeuten begrijpen hoe vervelend het is om niet meer te kunnen sporten door een blessure. Wij zorgen ervoor dat u in beweging blijft en weer groeit, specifiek op uw sport.

Onze fysiotherapeuten hebben al veel verschillende sporters behandeld en hebben ervaring met uiteenlopende sporten. Zij helpen u om het sporten op een verantwoorde manier weer op te pakken en terugval te voorkomen.

Sportfysiotherapie is er niet alleen om blessures te verhelpen. We staan klaar voor iedereen die sport of wil gaan sporten en daarbij last heeft of kan krijgen van klachten.

Orthopedische revalidatie

Orthopedie houdt zich bezig met de behandeling van klachten door afwijkingen en aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat. Orthopedische revalidatie is bedoeld voor cliënten die een operatie op dit gebied hebben ondergaan. Een orthopedische chirurg kan u ook zonder operatie doorverwijzen naar de fysiotherapeut. Orthopedische revalidatie is ook geschikt voor herstel na een trauma als gevolg van een ongeval thuis, op het werk en door sport (botbreuken, enkel- of knieletsel, schouder- en elleboogklachten).

De revalidatieperiode start direct na ontslag uit het ziekenhuis of na verwijzing door de specialist. Als u geopereerd bent, is het belangrijk om zo snel mogelijk na de operatie of gipsperiode te beginnen om mobiliteit en stabiliteit op een verantwoorde manier te herwinnen.

Orthopedische revalidatie zal die verbeteren, pijn verminderen, belastbaarheid, coördinatie en het uithoudingsvermogen vergroten en spierkracht versterken. Hierdoor kunt u weer toewerken naar herstel op werk- en sportniveau.

Geriatrie fysiotherapie

Een fysiotherapeut met kennis in de geriatrie heeft ervaring op gedaan in het onderzoeken en behandelen van kwetsbare ouderen met een hoge (biologische) leeftijd. Ouderen kampen vaak met meerdere (complexe) aandoeningen op mogelijk fysiek, psychisch of sociaal gebied. Deze fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke expertise over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De cliënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Naast dit kan de geriatriefysiotherapeut hulp bieden bij valgevaarlijke ouderen middels valtherapie. Samenwerking met de ergotherapeut kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Een behandeling kan zowel in de praktijk of aan huis plaatsvinden. Dit hangt af van uw gezondheidstoestand en de mate waarin u mobiel bent.

Traumarevalidatie

Voor eenvoudige klachten die zijn ontstaan na een ongeluk kunt bij de fysiotherapeut terecht met expertise in de traumatologie. Te denken valt aan ongelukjes die plaatsvinden binnenshuis, buitenshuis, op het werk in het verkeer of tijdens het sporten. Maar u kunt ook terecht na een groter ongeluk waarvoor u opgenomen bent geweest in het ziekenhuis.

Deze fysiotherapeut heeft extra scholing en opleiding gevolgd voor behandeling van deze categorie cliënten. Uw fysiotherapeut en de chirurg staan intensief met elkaar in contact. Zij hebben regelmatig overleg met de traumachirurgen, waarin casussen kunnen worden besproken bij afwijkend verloop van het herstelproces of behandelingen worden aangepast aan de nieuwste inzichten.