Vergoedingen

In 2024 hebben wij contracten met bijna alle *zorgverzekeraars, dit betekent dat uw behandeling altijd vergoed wordt, mits u aanvullend verzekerd bent.

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Heel veel Nederlanders hebben daarom ook een aanvullend pakket voor fysiotherapie.  
De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening heeft die staat op de chronische lijst.
Bent u jonger dan 18 dan worden per indicatie de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heeft u een chronische aandoening, dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Bent u 18 jaar of ouder dan wordt fysiotherapie beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Heeft u een aandoening die op de chronische lijst voorkomt? Dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen. Tenzij deze geheel of gedeeltelijk kunnen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. De behandelingen die u daarna nodig heeft, worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

*Door vereiste voorwaarden hebben wij geen zorgovereenkomsten met Zorg en zekerheid zorgverzekeraar en het Just label van CZ-zorgverzekeraar. U kunt uw factuur wel bij hun declareren en een vergoeding krijgen voor de fysiotherapie.

K

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn vak professioneel uitoefent. Heeft u hierover toch klachten, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de zorg. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut.

Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen.

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als cliënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Veel informatie is ook te vinden op: https://www.defysiotherapeut.com

K

Veelgestelde Vragen

Hoe kan ik mij aanmelden voor fysiotherapie of andere diensten?

Aanmelden kan telefonisch of per e-mail. Met vragen over uw aanmelding kunt u ons bellen of
e-mailen. Voor specifieke toelichting over een specialisatie kunt u vragen naar de betreffende fysiotherapeut.

Heb ik een verwijzing nodig?

Nee, u heeft sinds januari 2006 geen verwijsbrief van de huisarts meer nodig om de fysiotherapeut te bezoeken. De fysiotherapeut zal de huisarts informeren wanneer u via DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) in de praktijk komt. Tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst worden bepaalde voorwaarden met u besproken.

u

Ik weet niet hoe ik verzekerd ben. hoe kom ik daar achter?

U kan altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Wij kunnen ook opzoeken hoe u verzekerd bent. U blijft wel ten alle tijden verantwoordelijk voor het bijhouden van uw zorgvergoeding.

Hoe kan ik mijn afspraak annuleren?

Annuleren van een afspraak dient u 24 uur voor de afgesproken behandeling te melden. Dit kan telefonisch, middels e-mail of door het inspreken van de voicemail. Op maandag, kan afmelden tot 8.00 uur voor afspraken van die dag. Wanneer dit niet gebeurt, brengen wij de behandeling bij u in rekening in plaats van bij uw zorgverzekeraar.

Wat moet ik meenemen als ik naar de praktijk kom?

Bij de eerste afspraak vragen wij u om zich te legitimeren (paspoort, ID kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Indien u een verwijzing van een arts of specialist heeft, hebben wij die nodig. Zolang de aangepaste regels i.v.m. het Covid-19/Corona-virus nog gelden vragen wij u ook om een badlaken mee te nemen én u te houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Wat zijn mijn rechten als cliënt?

Om u positie als cliënt te versterken zijn de cliënten rechten vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen cliënt en hulpverlener. De wet is op 1 april 1995 inwerking getreden.

Hoe kan het dat ik niet voor elke klacht altijd bij dezelfde fysiotherapeut kom?

In principe kan bijna elke fysiotherapeut elke klacht behandelen, alleen kan een gespecialiseerde collega dat soms beter. Indien dit het geval is, plannen wij u in overleg bij een collega.

Mag ik mijn dossier inzien?

Uw hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. Alleen wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, mogen anderen het inzien.