Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk regelement

Dit huishoudelijk regelement is bedoeld om u beknopt te informeren over hoe alles in zijn werk gaat binnen de praktijk. De algemene voorwaarden hebben voorrang op het huishoudelijk reglement.

Praktijkreglement
 • Aan uw privacy hechten wij waarde. Deze wordt gewaarborgd volgens de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • U dient zich bij de eerste behandeling te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs en de zorgverzekeringspas.
 • De patiënt heeft te allen tijde het recht op inzage in het medisch dossier.
 • Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, specialist of volgens het Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).
 • De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en voor eventuele aan te vragen machtiging.
 • Wacht u a.u.b. in de wachtruimte tot de therapeut u ophaalt.
 • Mobiele telefoons graag uitschakelen of op stil zetten.
 • Afgezien van geleidehonden zijn vanwege de hygiëne geen dieren toegestaan.
 • U wordt verzocht om bij iedere afspraak een (grote) handdoek mee te brengen.
 • Voor vragen of klachten kunt u altijd terecht bij uw behandelend fysiotherapeut.
 • Wij beschikken overigens over een vastgestelde klachtenprocedure.
 • Indien een afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Indien de patiënt niet in staat is om voor behandeling naar de praktijk te komen kan op verzoek van de (huis)arts of specialist aan huis behandeld worden.
 • Na iedere verwijzing of eventueel tijdens de behandelingsperiode wordt gerapporteerd aan (huis)arts of specialist, mits u anders wenst.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw eigendommen tijdens uw bezoek.
 • Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk-, en oefenruimte te ontzeggen.
Oefenruimte
 • Gebruik van oefenzaal geschiedt uitsluitend volgens afspraak.
 • Het dragen van sportkleding en schone (sport)schoenen is verplicht.
 • Met het oog op hygiëne is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Gelieve (fitness)apparatuur schoon te maken na gebruik.
 • Tassen kunnen opgeborgen worden in de behandelruimte die zijn af te sluiten.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is niet toegestaan.